Suspendace národní federace UAE v praxi

17.03.2015 21:58

Nová generální sekretářka FEI Sabrina Zeender dnes rozeslala na národní federace dopis, ve kterém vysvětluje praktické dopady suspendace národní federace Spojených arabských emirátů (EEF). Dočasné pozastavení členství v FEI znamená mnoho "nesmí"...

Po dobu suspendace EEF platí:

Účast jezdců v soutěžích

 1. Atletům (jezdcům a koním) z UAE není povoleno účastnit se žádné mezinárodní soutěže ve vytrvalosti.
 2. Atleti UAE jiných disciplín než vytrvalosti se mohou účastnit mezinárodních závodů pořádaných ostatními federacemi.
 3. Atleti UAE mají dovoleno účastnit se národních závodů pořádaných ostatními federacemi ve všech disciplínách s výjimkou vytrvalosti.
 4. Pravidla FEI nemohou zabránit atletům vaší národní federace účastnit národních soutěží ve vytrvalosti (nebo jakýchkoliv národních soutěží) v UAE; otázka jejich účasti spadá do odpovědnosti vaší národní federace. Aby se předešlo pochybnostem, protože EEF je nadále oprávněná pořádat v průběhu suspendace národní závody, tyto národní závody nejsou ze strany FEI považovány za „nesankcionované“.

Soutěže

 1. EEF není povoleno pořádat mezinárodní závody v žádné disciplíně.
 2. EEF je oprávněna pořádat národní závody ve všech disciplínách a to (v zájmu zamezení pochybnostem) včetně vytrvalosti.

Funkcionáři

 1. Funkcionáři EEF nesmí působit na žádných mezinárodních závodech v žádné disciplíně.
 2. Funkcionářům FEI se doporučuje, aby nepůsobili na žádné národní soutěži ve vytrvalosti v UAE. Pokud funkcionář FEI v takové soutěži působí, pak tak smí činit pouze jako soukromá osoba a nemá žádnou pravomoc  jakýmkoliv způsobem zastupovat FEI.

Praktické důsledky – starty – vlajka FEI

 1. Atleti EEF oprávněni startovat na mezinárodních závodech (viz. bod 1-3) budou soutěžit jako individuální účastníci pod vlajkou FEI a nebudou reprezentovat UAE.
 2. Atleti EEF, kteří soutěží v na mezinárodních závodech, podléhají administraci FEI. Právní a technická odpovědnost za tyto atlety je v rukou FEI. FEI vykonává správu jejich přihlášek do soutěží a je v této věci kontaktním subjektem. Prosím, vezměte na vědomí, že atleti mimo UAE (koně/jezdci) nemohou být nadále administrováni národní federací UAE. Atleti (koně/jezdci) mimo UAE musí být administrováni po dobu suspendace EEF jinou národní federací.
 3. Vlajka UAE se nesmí objevit na žádném závodišti při žádných závodech ani během zahajovacího a závěrečného ceremoniálu a dekorování.
 4. Vlajka (název) UAE nesmí být viditelná na jezdeckém úboru atletů, na výstroji koní ani na šatech jejich personálu.
 5. Na závodech nesmí zaznít hymna UAE.
 6. Označení „FEI“ místo označení UAE musí být použito při identifikaci ve výsledcích, ve všech programech soutěží, startovních listinách, plakátech atd.
 7. Žádnému funkcionáři UAE nesmí být vydána akreditace.