Jezdecká federace UAE se proti suspendaci odvolala

22.04.2015 20:39

Jezdecká federace UAE (EEF) se odvolala k tribunálu FEI proti dočasnému pozastavení členství v FEI.

Předstednictvi FEI suspendovalo EEF 12. března letošního roku na neurčito v souvislosti s vyšetřováním porušování pravidel a welfare koní. Formálnímu odvolání předcházela žádost EEF o zrušení suspendace. Předsednictvo FEI tuto žádost odmítlo a ze strany EEF následovalo odvolání.

Proces odvolání bude probíhat v souladu s článkem 165 Všeobecných pravidel FEI. 

"Je zklamáním, že se jezdecká federace UAE vydala právní cestou, místo aby hledala způsob, jak problémy vyřešit a přišla s nějakým trvalým závazkem týkajícím se zlepšení welfare koní ve vytrvalostních závodech," prohlásila generální sekretářka FEI Sabrina Zeender.

 

ČLÁNEK 165: ODVOLÁNÍ
1. Odvolání může podat jakákoliv osoba nebo subjekt s oprávněným důvodem proti jakémukoli rozhodnutí přijatému ze strany osoby nebo orgánu oprávněného podle Stanov, Všeobecných pravidel, nebo pravidel jednotlivých disciplín, a to takto (viz bod 2 níže):
1.1. k Odvolací komisi (nebo FEI Právní komisí, pokud není Odvolací komise) proti rozhodnutí Sboru rozhodčích;
1.2. k FEI Právní komisí proti rozhodnutí Odvolací komise nebo jiné osoby či orgánu;
1.3. k CAS proti rozhodnutí FEI Právní komise. Osoba nebo orgán podávající tento protest musí informovat Generálního sekretáře a poskytnout mu kopie dokumentů týkajících se případu.
2. Odvolání nelze podat:
2.1. Proti rozhodnutí Sboru rozhodčích v případech uvedených v Článku 159 ad 1 – 4 (nebo v případech týkajících se kolbiště, překážek nebo trati pokud není jmenována Odvolací komise);
2.2. Proti rozhodnutí Odvolací komise týkajících se odvolání proti rozhodnutí Sboru rozhodčích;
2.3. Pokud není na místě Odvolací komise, proti rozhodnutí, které udělala FEI Právní komise a týkají se odvolání proti rozhodnutí Sboru rozhodčích.
3. Odvolací komise musí odvolání obdržet v písemné formě, podepsané a podložené písemnými důkazy nebo svědectvím jednoho nebo více svědků. Odvolání musí být podané nejpozději do 1 (jedné) hodiny od rozhodnutí Sboru rozhodčích.
4. Pokud není jmenována Odvolací komise, FEI Právní komise musí odvolání obdržet v písemné formě, podepsané a podložené písemnými důkazy nebo svědectvím jednoho nebo více svědků. Odvolání musí být podané nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po ukončení závodů. V případě soutěží je právo na odvolání omezeno otázkou způsobilosti Sportovce a koně a je záležitostí výkladu pravidel jednotlivých disciplín.
5. Odvolání k FEI Právní komisi musí být podané Generálnímu sekretáři a podepsané odvolatelem nebo jeho oprávněným zástupcem a podložené písemnými důkazy nebo svědectvím nebo přítomností jednoho či více svědků u určeného slyšení a musí být doručené na FEI právní komisi do 30 (třiceti) dnů od data, kdy FEI Právní komise odeslala rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.
6. Odvolání k CAS musí být odesláno spolu s podpůrnými důkazy na sekretariát CAS dle procesních pravidel CAS:
6.1. Tak, aby bylo u CAS do 30 (třiceti) dnů od data, kdy Generální sekretář obdržel od FEI Právní komise zprávu, že rozhodnutí obdržela Národní federace a Odpovědná osoba;
6.2. Kopie dokumentů týkajících se odvolání musí být současně zaslaná Generálnímu sekretáři